วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตประทานบัตร โดยนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้