วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้กล่าวต้อนรับ นายเบญจพล บุตรเวียงพันธ์ ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ สังกัดกองช่าง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ