เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับ นายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และคณะ โอกาสมาตรวจเยี่ยมประจำไตรมาสที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2