วันนี้เวลา 11.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับนายวุฒิชัย วุฒิศาสตร์กุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี และคณะ โอกาสตรวจเยี่ยมเทศบาลประจำไตรมาสที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ชั้น 2