เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางอุทัยวรรณ ใจมั่น ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2