เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนางวรรณกมล ไชยธรรมมา ตำแหน่งเดิมหัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ