วันนี้ (23 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 และด้านความเท่าเทียม ความเสมอภาคทุกช่วงวัย ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ