นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเรือ พร้อมพาเยี่ยมชมนวัตกรรมกิจการของโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุขสมวัย ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ