วันนี้ (30 ม.ค.2567) เวลา 08.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนผู้สูงอายุ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ