วันนี้เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เพื่อศึกษาดูงานในเรื่องการขอจัดตั้งงบประมาณการของบตรง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ