วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งในการจัดงานในครั้งนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง – น้ำคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกท่าน และประชาชนชาวโนนสูง-น้ำคำ ได้ร่วมมือกันจัดงาน ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา
ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการแสดงที่โชว์กลองยาวของสภาเยาวชน การแสดงกลอนเชิ้งบั้งไฟ และการแสดงรำของชมรมรักสุขภาพ ทม.โนนสูง-น้ำคำ โรงเรียนชุมชนโนนสูง และโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อีกกิจกรรมที่สำคัญคือ ขบวนแห่ของชุมชนในเขตเทศบาล ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้งานในวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ