เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ หน้าเสาธง  จากนั้น ส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ ปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้กล่าวรายงานโครงการกิจกรรมวันเทศบาล หลังจากนั้นนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ ได้กล่าวเปิดโครงการกิจกรรมและอ่านสารวันเทศบาล ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้มีจิตสาธารณะ ขวัญใจคนเทศบาลชายหญิง และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน หนองโปร่งนกเป้าตอนบน/ล่าง วัดป่าศรัทธาธรรม และกิจกรรมนันทนาการระหว่างผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงนลูกจ้างทุกคน