เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ทุกวันพุธ  เพื่อชะล้างคราบสกปรกและช่วยสกัดเชื้อโรค โดยเน้นบริเวณพื้นอาคารและร่องระบายน้ำ  ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อได้