เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ณ วัดสัจจะธรรมวราราม หมู่ 2 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี