Q&A กระทู้ถาม-ตอบหมวดหมู่: ภาษีสอบถามเกี่ยวกับการเสียภาษี

ปี2565 ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างได้รับการลดหย่อนเสียภาษี 10 % เหมือนเดิมมั้ยครับ

1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 ปี ago

ได้ยกเลิกการลดหยอน 10 % แล้ว ปี 2565 เก็บเต็มจำนวน

Your Answer

18 + 3 =