โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์กร ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

15 ส.ค. 2560 ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ออกเยี่ยมบ้านผู้ได้รับอภัยโทษ 2559