คณะลูกเสือวิสามัญความรู้ขั้นสูงเข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ 2559