เมืองโนนสูง-น้ำคำ ตำนานทหารจีไอ ชุมชนใฝ่พัฒนา ล้ำค่าทรัพย์ในดิน ถิ่นอารยธรรม

วิสัยทัศน์; สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ออกเยี่ยมบ้านผู้ได้รับอภัยโทษ 2559

วันปิยะมหาราช 2559

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 2559

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้Read More