ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี61

 

Copyright © 2018. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี