ติดต่อเรา

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
เลขที่ 191 หมู่ 11 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง
อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   41330   

Phone-icon042-295609

โทรสาร: 042-295191