กิจกรรมเทศบาล

now browsing by category

 

วันปิยะมหาราช 2559

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 2559

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้Read More

วัน อสม. 2559