Archives

now browsing by author

ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

15 ส.ค. 2560 ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากRead More

ทำบุญขึ้นห้องทำงานใหม่ส่วนต่อเติม’60

ค่ายเยาวชนอาสาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ’ 60

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ออกเยี่ยมบ้านผู้ได้รับอภัยโทษ 2559

วันปิยะมหาราช 2559

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​