เมืองโนนสูง-น้ำคำ ตำนานทหารจีไอ ชุมชนใฝ่พัฒนา ล้ำค่าทรัพย์ในดิน ถิ่นอารยธรรม

วิสัยทัศน์; สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์กร ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมRead More

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

15 ส.ค. 2560 ชวนคนไทย ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากRead More

ทำบุญขึ้นห้องทำงานใหม่ส่วนต่อเติม’60

ค่ายเยาวชนอาสาเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ’ 60